RichText håndtering

Med AbstractRichText klassen er det nemt at håndtere richtext felter. Jeg bruger selv klassen til at skrive pænt formateret tekst i body feltet på emails.

Eksempel

 Set mail = db.createDocument
 mail.form = “Memo”
 mail.subject = “Eksempel på mail oprettet med AbstractRichText klassen” 

 Dim body As New AbstractRichText( mail, “body” ) ‘create a New body Field On the mail
 Call body.append( “Hej, \n\nHer er et link til databasen: “ )
 Call body.append( db ) '
 Call body.append( body.getStyle( “bold=True;color=GRAY” ))
 Call body.append( “\n\n\nMed venlig hilsen\n\n” )
 Call body.append( body.getStyle( “bold=False;” ))
 Call body.append( session.commonUsername )
 Call body.update() ‘update before showing In UI 

 Dim ws As New NotesUIWorkspace
 Call ws.Editdocument(True, mail )

Resultatet bliver en mail som vist i figuren:

Med  AbstractRichText.AppendTable kan du med få linjers kode indsætte en tabel (med indhold) i dit body felt – se dette eksempel på hvor du kan lave @Command([CopySelectedAsTable]) i LotusScript

Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *