Spar på Print() statements – de er super langsomme

Bemærk de to funktioner nedenfor – begge løber igennem et loop 1000x

  • Slowloop funktionen: printer hver gang – dvs. 1000 prints. Det tager 550 millisec
  • Fastloop kalder en funktion og beregner en % og printer kun når tallet ændres. Dvs. kun 100 prints. Det kan gøres på 140 millsec. Med andre ord: 4x hurtigere!!!

Progress klassen initialiseres med en max værdi. Herefter skal Print metoden blot kaldes som i eksemplet. Klassen sikre at der kun laves 100 print’s (når der er ændringer) – og beregner også hvor lang tid der er igen.

Til at måle tiden, har jeg brugt min Stopwatch klasse:

Links: