Lav pæne tabeller i RichText

Med Lotus Script kan du nemt lave tabeller som nedenstående:

Tabellen er lavet udfra med dette Lotus Script kode:

 Use "ViewTable"
 Dim vt As New ViewTable( body ) 
 Call vt.addColumn( "Filename", "subject", 10, "" ) 
 Call vt.addColumn( "Date", "@created", 5, "" ) 
 Call vt.createTable( "" ) 
 Set doc = coll.getFirstDocument()
 Do Until doc Is nothing
    Call vt.addRow( doc, "" ) 
    Set doc = coll.Getnextdocument(doc)
 loop
 Call vt.close()

 

Links

Beregning af jubilæer og runde dage

I firmaets telefonliste kan man med fordel lave et view med mærkedage. Vedlagt Lotus Script agent kan bruges som skabelon. Agenten skal køre f.eks. én gang pr uge og vil markere personer der har en snarlig mærkedag med ‘isAnniversary=1’. Samtidigt vil der i feltet ‘anniversary’ står navnet på dagen, f.eks: ’20 års jubilæum’

Disable Out Of Office replies på mails sendt fra Script

Når su sender en mail fra Lotus Script (med doc.send), så sætter Notes automatisk et $AutoForward=1 felt på  – dermed disables Out Of Office beskeder. Hvis du sender mailen på anden vis – eller hvis du sender mailen til en Outlook bruger, så får du brug for nedenstående kode:

 Function disableOOO( memo As NotesDocument )
 Call memo.replaceItemValue( "$AutoForward", "1" ) 'notes

'
 'Note: The X-Auto-Response-Suppress flag must be set in the mime header
 'but, we can't create a new mimeitem if a Notes RichText body item already exist on the document
 'solution: copy the body field to another field, create the mime flags and then restore the body field

'rename the body field
 Dim body As NotesRichTextItem
 Dim copybody As NotesRichTextItem
 Set body = memo.Getfirstitem("body")
 Set copybody = memo.Createrichtextitem("copybody")
 Call copybody.Appendrtitem(body)
 Call body.Remove()

'mime - set the X-Auto-Response-Suppress flag
 Dim session as New NotesSession
 session.Convertmime = False
 Dim header As NotesMIMEHeader
 Dim mimebody As NotesMIMEEntity

Set mimebody = memo.CreateMIMEEntity
 Set header = mimebody.CreateHeader({MIME-Version})
 Call header.SetHeaderVal("1.0")
 Set header = mimebody.CreateHeader("X-Auto-Response-Suppress")
 Call header.SetHeaderVal("All")
 session.Convertmime = True

'restore the body field
 Set copybody = memo.Getfirstitem("copybody")
 Set body = memo.Createrichtextitem("body")
 Call body.Appendrtitem(copybody)
 Call copybody.Remove()

'
 End Function